יום ד', יד’ בתמוז תשע”ט
נושאים לימודיים
דף הבית מאגר חומרי למידה יעדי המחוז הדרכה בחנ''מ מתי"אות אתרי מסגרות חנ"מ יצירת קשר

אפרתההתמודדות עם שינוי ומעבר דרך נושא השואה התמודדות עם שינוי ומעבר דרך נושא השואה - אפרתה.pdf בית ספר אילנות - מסע לפולין 2015לפניכם חוברת שערכה מחנכת הכיתה - דגנית עוזרי, כחלק מההכנה לקראת המסע יומן מסע לפולין - אילנות 2015.pdf כריכה ליומן מסע לפולין - אילנות 2015.pdf המגירה השלישית של סבא - פעילות בעקבות הספר באדיבות איילת אפשטיין המגירה השלישית של סבא.zip "הם היו שם" המדור לחינוך מיוחד במרכז פסג"ה ירושלים - 2001 הם היו שם.zip "אנה פרנק - דפי יומן" המדור לחינוך מיוחד במרכז פסג"ה ירושלים - 2004 אנה פרנק - דפי יומן.zip "משפט אייכמן" תיכון ויצ"ו ירושלים יומני אייכמן - ויצ''ו ירושלים.pdf

 
 
שבעים שנה למדינת ישראל
ירושלים
הוראת נושא השואה
"האחר הוא אני" - לקידום חברת מופת
תנ"ך, חגים ומועדים
מאגר חומרי למידה
הענן החינוכי